Сьогодні спільнота Goldfinch з радістю повідомляє, що весь код, пов’язаний з протоколом Goldfinch, тепер повністю відкритий, включаючи інтерфейс. Ви можете переглянути репо тут. Кілька місяців код смарт-контракту Goldfinch вже був відкритим. Але це були лише розумні контракти та пов’язані з ними перевірки. Сьогодні ми відкриваємо все. Це означає все монорепо…

Привіт усім, дякую за те, що знайшли час для участі в Льотній академії!

За останні кілька тижнів ви навчилися проводити належну перевірку компаній та структурувати інвестиції в них.

Цього тижня ми перевіримо ваші знання.

Ми пропонуємо кожному з вас провести належну перевірку компанії, яку ми створили під назвою Cashway, і…

При укладанні типової угоди, коли кредиторів влаштовує їх структура кредиту, вони складають Перелік умов фінансування (Term Sheet) і направляють його позичальнику (Borrower).

Перелік умов фінансування (Term Sheet) це рекомендаційна угода, в якій описуються основні поняття і умови щодо позики. …

Ковенанти — це угоди між позичальником (Borrower) і його кредиторами про те, що позичальник (Borrower) зобов’язується діяти відповідно до певних правил, встановлених кредиторами. Ковенанти розробляються, як правило для того, щоб допомогти з’ясувати важливу інформацію про компанію, виступаючи в якості свого роду захисту для запобігання дефолту компанії.

При структуруванні кредиту ми…

Застава (Collateral) це актив, що надається позичальником (Borrower) в якості забезпечення взятого кредиту. Він служить для зниження ризику по кредиту, тому що в разі невиконання зобов’язань позичальником (Borrower’s default) заставу може бути використаний для погашення вартості кредиту. …

Тепер, коли ми завершили комплексну передінвестиційну перевірку, прийшов час поговорити про те, яким чином ми будемо розробляти умови надання кредиту. Простіше кажучи, під умовами кредиту розуміється організація його надання таким чином, щоб найкраще врахувати інтереси як кредитора, так і позичальника.

У цій частині я розповім про різні елементи, які складають…

Після огляду фінансової звітності та економіки Ньютона ми намагаємось зрозуміти та оцінити ефективність портфеля для кредитних компаній.

Ми аналізуємо Кредитний портфель (Loan Portfolio) — просто кажучи, це запис кредитів, які має боржник кредитор. Аналіз портфеля допомагає нам зрозуміти, наскільки кредитна діяльність компанії є справедливою.

При аналізі портфоліо ми зазвичай задаємо…

Нарешті, ми витратили деякий час, намагаючись зрозуміти юніт-економіку компанії.

Для кредитування бізнесу Юніт-економіка (Unit Economics) розповідає нам, скільки компанія заробляє або втрачає по кожному кредиту. Щоб пояснити це, я розповім вам приклад розрахунків юніт-економіки.

Ми зазвичай починаємо із Середньої суми позики компанії (Average loan).

Скажімо, середня позика для цієї компанії…

Далі розглянемо звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement).

Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement) — це звіт, який підсумовує суму надходження і вибуття готівки компанії протягом певного періоду часу.

Звіт починається з Операційного грошового потоку (Operating Cash Flow), який представляє суму грошей, яка надходить або вибуває…

Далі поглянемо на Баланс.

Баланс — це звіт, що показує зобов’язання щодо активів компанії та власний капітал на певний момент часу.

Це заява, яка дозволяє повідомити нам про фінансове становище компанії в будь -який момент часу і як позиція змінилася з часом.

Виходячи з визначення, баланс, як правило, розбивається наступним…

Nina Drokina

Dynamics 365 Practice Lead | PhD in Marketing & Doctor of Economic Sciences

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store